IPC

Wat is het IPC?
IPC (International Primary Curriculum
) hou
dt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema's.  De thema's omvatten de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. IPC omvat niet Nederlandse taal en rekenen. Voor deze vakken gebruiken wij reguliere methodes.  Voorbeelden van thema's zijn "Huis en thuis", "Missie naar Mars", "Jong en oud" of "Nederland wordt Nederland".
Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema's leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht,  waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Hierbij is er veel ruimte voor eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. Het internationale aspect dat hier bij komt kijken leert kinderen verder te kijken dan Nederland. Ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen, samenlevingen, culturen en religies op de wereld. 

Toetsen
Binnen het IPC  is een systeem ontwikkeld waarmee de vaardigheden van kinderen gemeten kunnen worden. De kinderen zien in een overzicht wat de niveaus zijn binnen een te behalen do
el en bespreken met de leerkracht op welk punt zij staan. Daarnaast zien ze wat ze moeten kunnen om in de volgende fase te komen. Voor het in beeld brengen van de opgedane kennis wordt gebruik gemaakt van quizzen, overhoringen,  werkstukken en spreekbeurten. 

IPC: Great learning, great teaching, great fun!

Wilt u meer lezen over de herkomst van IPC neem dan een kijkje op de website www.ipc-nederland.nl
Powered by BasisOnline