Gezonde School

Op OBS De Kring staat het begrip 'gezondheid' hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat gezondheid bevorderende activiteiten en programma's op een planmatige wijze worden aangeboden en ingebed zijn in het schoolbeleid. Hierdoor laat de school aan de kinderen en hun ouders zien dat zij de gezondheid van leerlingen en medewerkers erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBS De Kring voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige leeromgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor de thema's:

•  Gezonde voeding
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling
•  Relationele en seksuele vorming
•  Sport en bewegen

Gezondheid is iets van iedereen. De fysieke en sociale omgeving van school wordt zo ingericht dat deze een gezonde leefstijl stimuleert. Alle leerlingen en leerkrachten doen mee. Ook aan de ouders vragen we om mee te doen. Zie voor meer informatie:  www.gezondeschool.nl

Voedingsbeleid

Met onze schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van kinderen. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten alle kinderen (en medewerkers) van de school fruit of groente tijdens de kleine pauze. Het eten van meer fruit en groente draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. We zien onze leerlingen liever geen (chocolade) koeken, snoep, repen en/of suikerhoudende dranken nuttigen tijdens dit pauzemoment. Ouders wordt wekelijks de mogelijkheid geboden om via onze schoolleverancier vers en handzaam fruit voor hun kinderen te bestellen. Tijdens de grote pauze (12.00—12.45 uur) nuttigen de kinderen een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep, chips in de broodtrommel te doen. Kinderen drinken op school dranken zonder toegevoegde suikers. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven, omdat ze erg veel suiker bevatten. Water is de beste dorstlesser! Daarom willen wij adviseren om uw kind dit vooral als tussendoordrank mee te geven. In de school, op het schoolplein en tijdens buitenschoolse activiteiten zijn energydranken, alcoholische dranken en alcoholvrij bier niet toegestaan. Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren een snoepreep als pauzehap nemen, terwijl de kinderen een stuk fruit eten. Op OBS De Kring geven leerkrachten dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt dus niet alleen voor de kinderen. Kinderen die structureel ongezonde tussendoortjes en/of lunchpakketjes meenemen, worden hier door de leerkracht op aangesproken in kader van bewustwording. Ook de ouders worden hierover aangesproken.  
 

De Kring drinkt water!

Op OBS De Kring drinken de kinderen water op school en tijdens sportactiviteiten. Daarvoor krijgen zij gratis een drinkfles van de school. De ouders/verzorgen zijn thuis verantwoordelijk voor de hygiëne van de waterfles. De kinderen vullen dagelijks de drinkfles op school met schoon drinkwater. Aan het einde van de week wordt de drinkfles mee naar huis gegeven.
We verzoeken ouders/verzorgers om de kinderen tijdens de kleine pauze (10.15-10.30 uur) geen andere dranken mee te geven. Tijdens de grote pauze zijn andere dranken toegestaan. We vragen ouders rekening te houden met ons beleid en tijdens dit pauzemoment enkel dranken zonder (toegevoegde) suikers mee te geven.

Traktatiebeleid

Op OBS De Kring zetten wij leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Trakteren is leuk en een feest voor de kinderen. Een traktatie hoeft niet groot te zijn en moet ook niet al te veel calorieën bevatten. Wij willen het uitdelen van  een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. Snoep, chips, frisdrank en ijs zien we liever niet als traktatie. Een keer snoepen is niet erg, maar als alle kinderen snoep uitdelen, komt dat neer op elke week een snoepmoment. OBS De Kring wil graag dat kinderen hun verjaardag in de klas vieren, maar hanteert wel een duidelijk traktatiebeleid. Traktaties die niet in ons traktatiebeleid passen zullen worden uitgedeeld, maar niet worden genuttigd. Ze worden door de leerkrachten met de kinderen mee naar huis gegeven. Het is dan aan de ouders/verzorgers of hun kind de traktatie mag nuttigen. 
Powered by BasisOnline