Dyslexie in transitie

In de jeugdzorg en het  onderwijs is veel veranderd. Gemeenten  zijn verantwoordelijk  voor Jeugdhulp en  door de wet Passend  onderwijs ligt de zorgplicht bij scholen. Een  goede samenwerking  tussen onderwijs en  jeugdhulp is noodzakelijk.


In de Westelijke Mijnstreek werden innovatiegelden vanuit de gemeente succesvol ingezet voor een pilot­project rondom dyslexiezorg. Wetenschappelijk dyslexieexperts dr. Ria Kleijnen en prof. dr.  Wied Ruijssenaars ontwikkelden  een interprofessionele aanpak  voor regionale samenwerking. 

De  eerste resultaten van dit preventieve behandeltraject, ingezet op  30 scholen binnen Stichting  Kindante, zijn na ruim twee jaar  goed merkbaar. De werkwijze is  betrouwbaar en werkt kruisbestuivend. Kortom: het loont om  van meet af aan de krachten de  bundelen. Begin dit schooljaar werd moeder  Monique door Margo Schmitz,  intern begeleider van basisschool  Leyenbroek, geïnformeerd dat  haar zoon Mees (7) in aanmerking  kwam voor het project Dyslexie in  transitie. Na heldere uitleg, zag  moeder kansen. "Met deze aanpak  is het mogelijk om Mees vroegtijdig te volgen en te bepalen wat  Mees nodig heeft om de achterstand in te halen. Als ouder word  ik nauw betrokken en overleg ik  met behandelaar en leerkracht  wat we thuis kunnen doen om  Mees te ondersteunen." 

Na een  aantal weken, waarin ook thuis  werd geoefend met diverse  (digitale) hulpmiddelen, is de  vooruitgang reeds zichtbaar.  "Mees maakt een persoonlijke  groei door." Christa Boom is vanuit Amalexis,  als behandelaar in de klas actief op  deze school. "Dat is een grote  verandering ten opzichte van de  klassieke behandeling, waarbij het  kind uit de klas werd gehaald.  Groot voordeel van behandeling in  de klas is, dat je meteen aandacht  en advies aan de kinderen kunt  geven tijdens de klassikale instructies. Daarbij kijk ik verder en zie  ook de andere leerlingen. Ik kan  vroegtijdig signaleren en de  leerkracht praktische tips geven.  Zo hebben we korte lijnen en  kunnen we zaken samen oppakken."

Anke, leerkracht in combinatiegroep 3­/4 is enthousiast.  "Christa is mijn vraagbaak bij  twijfel over de inzet van een  aanpak. Het is een wisselwerking,  die zich als een olievlek door de  hele school verspreidt. Collega's  komen weer bij mij in de klas op  consultatie, om te kijken hoe ik  specifieke problemen aanpak. Zo  leren we van elkaar." Op deze  manier is er sprake van professionalisering on the job. 

Preventief

Juist die vroegtijdige signalering  en preventieve benadering is een  van de grote voordelen van  Dyslexie in transitie. Margo  Schmitz legt uit: "In de klassieke  aanpak bouwde je tot eind groep 4  of 5 een dossier op. Nu kunnen we  een intake voor een preventief  traject aanvragen en zijn daardoor  de frustratie bij een kind vóór."  Marika de Bruijn, senior adviseur  onderwijs bij Kindante, haakt  daarop in: "Je ziet een stijging van  het aantal leerlingen met kenmerken (doordat ze eerder gesignaleerd worden), maar een daling  van het aantal diagnoses dyslexie. 

We boeken nu voortgang zonder  dat we eerst onnodig etiketjes  hoeven te plakken!"  Bert Kamphuis, wethouder  Onderwijs en Jeugdbeleid van  gemeente Sittard­Geleen, kwam  vlak na zijn installatie in contact  met dit pilot­project. "De insteek  om kinderen uit dure zorgtrajecten te kunnen houden is veelbelovend. Het is goed voor het kind, de  ouders, school èn de gemeenten. In  de vier gemeenten van de Westelijke Mijnstreek (Sittard­Geleen,  Stein, Beek en Schinnen) wordt  maatwerk geleverd. Dit past bij de  doelstellingen van de gemeenten." 

Kostenbesparend

Een preventief behandeltraject  kost ongeveer 2000 euro aan  zorggelden. Een klassiek traject  zo'n 5000 euro. Per kind dat niet  doorverwezen hoeft te worden,  levert dit dus een besparing op van  3000 euro. Doorverwezen kinderen doorlopen een verkort, dus  goedkoper diagnostiektraject en  door de interprofessionele samenwerking worden onterechte  doorverwijzingen voorkomen.  "Binnen de wet Passend onderwijs  worden diverse zorgniveaus  onderscheiden. 

Bij zorgniveau  drie, waarbij specifieke interventies moeten worden uitgevoerd,  lopen scholen vaak vast. Met hulp  van het preventieve traject, in  samenwerking met de dyslexiebehandelaar, lukt het wel. Wij  hopen daarom dit traject uiteindelijk op te kunnen schalen naar  meer scholen, gemeenten en  dyslexie­aanbieders", besluit  projectleider  Ria Kleijnen.

Lees hier de rest van dit artikel

Bekijk hier de bijbehorende film: 

Powered by BasisOnline